GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Co. Kommanditgesellschaft)

GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung i Co. Kommanditgesellschaft) czyli spó?ka komandytowa, do której przyst?pi?a spó?ka z o. o., staj?c si? w niej osobi?cie odpowiadaj?cym wspólnikiem (komplementariuszem). Inne osoby – najcz??ciej wspólnicy spó?ki z o. o. – s? w tej konstelacji komandytariuszami. W ten sposób GmbH & Co. KG osi?ga ograniczenie jej odpowiedzialno?ci na kapitale spó?ki z o. o. W praktyce t? form? spó?ki osobowej cz?sto traktuje si? jako spó?k? kapita?ow?. Wyj?tkiem jest tutaj prawo podatkowe, z którego to wzgl?du za?o?enie GmbH & Co. KG okazuje si? cz?stokro? sensowne (odpada m. in. podatek od osób prawnych). Ponadto forma ta pozwala na wy??czenie albo ograniczenie odpowiedzialno?ci osób stoj?cych za spó?k?.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV), zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV) sowie Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze