KG (Kommanditgesellschaft)

KG (Kommanditgesellschaft) czyli spó?ka komandytowa. Bez kapita?u minimalnego i z ograniczeniem odpowiedzialno?ci komandytariusza. Du?o formalno?ci, wymierne jednak te? pole do manewrów oraz uznanie na rynku. Konieczny wpis do rejestru handlowego. Forma odpowiednia dla np. pojedy?czych przedsi?biorców wspomaganych przez partnera finansowego.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV), zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV) sowie Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze