PartG (Partnerschaft)

PartG (Partnerschaft lub Partnerschaftsgesellschaft) czyli spó?ka partnerska, bez kapita?u minimalnego i z mo?liwo?ci? ograniczenia odpowiedzialno?ci cywilnej partnerów, s?u??ca im do wspólnego wykonywania zawodu (dot. tzw. wolnych zawodów). I ta forma prawna cieszy si? du?ym presti?em i daje jej uczestnikom szerokie pole decyzyjne. Z jej utworzeniem zwi?zany jest obowi?zek wpisu do rejestru partnerskiego oraz sporo formalno?ci.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter, zert. Compliance Officer und Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht, Wettbewerbsrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze