Stille Gesellschaft

Stille Gesellschaft – spó?ka cicha, której charakterystyczn? cech? jest brak wspólnego maj?tku spó?ki. Wk?ad wspólnika cichego do spó?ki przechodzi do maj?tku w?a?ciciela spó?ki. Tym samym ograniczona zostaje odpowiedzialno?? cywilna, ale te? kompetencja decyzyjna wspólnika cichego. Stille Gesellschaft jest ma?o sformalizowana i nie wymaga wpisu do rejestru handlowego, dlatego nadaje si? przede wszystkim organizacji kooperacji pomi?dzy przyjació?mi tudzie? krewnymi, bez konieczno?ci ich intensywnego absorbowania w interesy spó?ki.

  BOLTZE Recht

  Oliver Boltze ist Rechtsanwalt, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV), zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV) sowie Wirtschaftsmediator in Karlsruhe mit den Schwerpunkten Geldwäscheprävention, Compliance Management, Markenrecht sowie Konfliktmanagement.

  Sitz Karlsruhe

  Kleinoberfeld 1
  D-76135 Karlsruhe
  Deutschland

  Qualifikation

  TÜV-Zertifikat RA Oliver Boltze